Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU

Strona internetowa POETYKI PRZEKŁADU jest przeznaczona dla Studentek i Studentów I roku studiów magisterskich filologii polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy uczestniczą w tymże konwersatorium w ramach specjalności przekładowej. Na specjalności uczą translatolodzy z Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz zaproszeni goście.
W roku akademickim 2019/2020 zajęcia z Poetyki przekładu będzie prowadziła dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM, kierowniczka specjalności przekładowej.

Zajęcia, które Państwu proponujemy, ukazują Poetykę przekładu jako dziedzinę wiedzy pokrewną, ale jednak odrębną względem poetyki oryginalnego dzieła literackiego. „Choć przekład jest także «normalnym» dziełem literackim, choć rządzą nim te same prawa strukturalne, to jednak istnieje on inaczej niż utwory literatury rodzimej” i przysługuje mu własny system pojęć i terminów, pisze prof. Edward Balcerzan, prawodawca Poetyki przekładu.

Na tej stronie znajdą Państwo sylabus, materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia, a także literaturę przedmiotu. Warto na nią zaglądać – z pewnością będzie się rozwijała.

Zapraszam na zajęcia,

Ewa Rajewska