Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU

POETYKA PRZEKŁADU to konwersatorium wprowadzające w tajniki bardziej złożonych zagadnień z zakresu sztuki, teorii i krytyki tłumaczenia literackiego. Poetyka przekładu to przedmiot o statusie kursu podstawowego, którego celem jest zaznajomienie Studentek i Studentów z terminami nieznanymi poetyce dzieła oryginalnego, a stworzonymi na użytek translatologii. Poszczególne terminy służą analizie i interpretacji konkretnych przekładów, są też pomocne przy rozpoznawaniu celu danej inicjatywy translatorskiej, odtworzeniu intencji tłumacza, rekonstrukcji jego indywidualnego stylu. Ich znajomość przydaje się także we własnej praktyce tłumaczeniowej.

Ćwiczenia z Poetyki przekładu są realizowane w ramach specjalności przekładowej, prowadzonej na studiach filologii polskiej drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Strona, na którą Państwo trafili, ma charakter dydaktyczny. Dostęp do niektórych materiałów został zabezpieczony hasłem ze względu na prawa autorskie.